dilluns, 9 d’abril de 2012

Aproximació a l'estudi geogràfic de les comarques-frontera. L'exemple del Baix Cinca

Interessant estudi comparatiu del flux i de les relacions (culturals, econòmiques, històriques, etc) entre la comarca del Baix Cinca amb la del Segrià, ambdós separades per la frontera administrativa entre l'Aragó i Catalunya. El text va ser escrit fa algun temps però manté la seva essencial vigència i ens ajuda a comprendre l'interès que pot tenir la bona interelació a banda i banda del Cinca per aprofundir en els vincles entre ciutadans d'un costat i de l'altre. El mateix article, salvant les diferències, ben bé podria ser extensiu a la relació de tota la Franja amb Catalunya.
Deixo un petit esbós i el link abaix amb l'escrit sencer, fet per la Societat Catalana de Geografia:


(...) "-La població del Baix Cinca ha mantingut sempre - i manté actualment - relacions
molt importants amb Lleida, des del punt de vista huma i. economic. El rerapaís d'aquesta
ciutat engloba sota el seu radi d'acció tota la comarca, i Lleida representa un potent pol
d'atracció per als habitants del Baix Cinca, que orienten gran part de llurs activitats comercials, culturals, sanitáries i recreatives cap a la capital catalana."

(...) "El Baix Cinca i Catalunya han passat segles amb una gran similitud de formes d'expressió oral, costums i tradicions; s'han intercanviat idees i projectes, s'han desenvolupat connexions demografiques i han existit fluxos socio-economics entre els pobles de les actuals Comunitats Autonomes, a un costat i a l'altre de la «frontera» política. Per diverses circumstancies i motius, molts catalans han arrelat a la comarca del Baix Cinca i molts baixcinquenys ho han fet a Catalunya."


(...) "EIs fluxos monetaris són nombrosos i permanents. Són molts els catalans que mantenen
forts llacos economics: compren productes agrícoles - fruita especialment - , realitzen inversions de capitals en terra i fabriques, venen maquinaria, productes químics, fertilitzants, etc. També s'han d'assenyalar les inversions recíproques que es produeixen per part de gent aragonesa d'aquesta Ribera en terres catalanes."

(...) "Venint de Lleida es veu molt clarament que és una continuació, una prolongació catalana seguint el tracat de la Carretera Nacional I I fins al curs fluvial del Cinca. Hom endevina com una frontera i un canvi des de l'oest, quan la procedencia és de Saragossa, després de creuar els plans i árids Monegres amb que empalmen els termes municipals de Torrent de Cinca, Fraga i Ballobar."

(...) "- En les publicacions de 1'Institut d'Estudis Ilerdencs s'ha realitzat una extraordinaria
tasca de connexió cultural publicant aspectes de tot tipus sobre la Ribera del Baix Cinca.
En els diferents números de la revista Ilerda alguns autors catalans han tractat temes d'Aragó
i autors aragonesos han .estudiat temes catalans."

               
*

"Aproximació a l'estudi geogràfic de les comarques-frontera. L'exemple del Baix Cinca (Osca).", per Ismael Zapater (UNED).

* (Publicació de Catalunya Visió (1968), on s'inclou les comarques franjolines com a part de Catalunya)


Publicat per Os
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada