diumenge, 13 de març de 2016

L'Institut d'Estudis del Baix Cinca fa alegacions al currículum aragonès quant a la llengua catalana


AL·LEGACIONS CURRÍCULUM ARAGONÈS. ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LITERATURA
El Govern d’Aragó ha sotmès a exposició pública el currículum aragonès per la realització d’al·legacions. Pel que fa a l’assignatura Llengua catalana y Literatura, hem observat, entre altres coses, que el nombre total d’hores setmanals previstes per a l’ESO i Batxillerat queda reduït a 2 hores. Actualment s’estan impartint 3 hores setmanals, tant a l’IES “R. J. Sender” com a l’IES “Baix Cinca”. Això suposa una rebaixa de moltes hores lectives que els nostres alumnes podrien perdre si la proposta de currículum s’aprova tal com es presenta en l’actualitat, en un temps en què es fa evident un procés de substitució lingüística, on la nostra llengua està experimentant un preocupant descens en l’ús social a tots els àmbits.

També hem de recordar que actualment existeix una homologació entre els estudis dels nostres alumnes amb els certificats de català nivell B2 (antic B) de la Generalitat de Catalunya calculada en base a les hores de català i cursos (quatre de primària i els quatre de secundària). A més, com els nostres instituts estan desenvolupant projectes trilingües (català, castellà i anglès) s’ha pensat demanar una homologació del nivell C1 (antic C), aspecte molt important per als nostres alumnes de cara a la vida laboral i amb aquesta reducció horària es perden possibilitats de cara a aquest reconeixement.
Per tot això, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca IEA vol fer una crida perquè persones, pares i mares d’alumnes, institucions (ajuntaments, comarca), associacions i tots tipus d’entitats i col·lectius per presentar al·legacions a l’articulat del currículum en relació amb aquest problema.
Tothom pot fer esmenes i quantes més es presenten, més possibilitats tenim d’èxit.
Per últim, volem recordar que és urgent que es gestione al més aviat possible perquè el termini de presentacions acaba el proper dia 20 de març. Us adjuntem documentació i plantilla per realitzar les al·legacions.

ENSENYAMENT EN CATALÀ

1 comentari: