dilluns, 22 de gener de 2018

Convocatòria a Fraga de les proves per a l'obtenció dels certificats de català B2 i C1


CONVOCATÒRIA GENERALITAT DE CATALUNYA DE PROVES PER A L’OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS DE CATALÀ 2018 B2 i C1 A FRAGA

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat les proves per a l’obtenció dels certificats de català 2018.  A l’igual que l’anterior convocatòria, Fraga serà localitat d’examen per al certificat de nivell intermedi de català B2 (anterior nivell B) i per al certificat de nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell C).  Aquestes proves es realitzaran a l’IES “R. J. Sender” els dies 5 i 26 de maig, respectivament. El termini de presentació de sol·licituds comença el 29 de gener i finalitza el dia 14 de febrer.  Es poden fer servir diferents canals d’inscripció: presencialment (oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre) o per internet (Oficina Virtual de Tràmits gencat http://web.gencat.cat) amb un 10% de bonificació.  
Per ampliar informació: http://www.gencat.cat/llengua/certificats.
 
---
Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA
Fraga